Profil użytkownika: ekoexpert
Ostatnia wizyta:
2021-03-31 14:33 
Ogłoszenia użytkownika (36)
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i\r\nGospodarcze Sp.  z o.o. zapewnia firmom i\r\ninstytucjom kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska związane z\r\nprowadzoną działalnością i realizacją obowiązków...
Białystok
2021-03-31
\r\n\r\nFirma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z\r\no.o. jest cenioną firmą doradczą z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze firm i\r\ninstytucji. Firma EkoExpert profesjonalnie przygotowuje wszelkie...
Białystok
2021-03-23
Firma\r\nEkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. opracowuje wszelkie\r\ndokumenty środowiskowe firm związane z prowadzoną działalnością, realizowanymi\r\nprojektami , inwestycjami. Firma EkoExpert od wielu lat...
Białystok
2021-03-11
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i\r\nGospodarcze prowadzi działalność doradczą, usługową, szkoleniową w zakresie\r\nochrony środowiska, zarządzania ochroną środowiska w firmie, poprawą warunków\r\nfunkcjonowania firm w...
Białystok
2021-03-03
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z\r\no.o. oferuje szereg usług związanych z ochroną środowiska w firmie,\r\nzarządzaniem ochroną środowiska w firmie, podnoszeniem kompetencji\r\nśrodowiskowych pracowników i...
Białystok
2021-02-23
Firma\r\nEkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. organizuje oraz\r\nprowadzi szkolenia ekologiczne dla firm z zakresu ochrony środowiska w firmie.\r\nSzkolenia organizowane przez EkoExpert swoim zakresem obejmują...
Białystok
2021-02-12
Firma\r\nEkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. organizuje oraz\r\nprowadzi szkolenia ekologiczne dla firm z zakresu ochrony środowiska w firmie.\r\nSzkolenia organizowane przez EkoExpert swoim zakresem obejmują...
Białystok
2021-02-12
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z\r\no.o. posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze ekologicznej firm i\r\ninstytucji, w szczególności urzędów gmin, powiatów. Ekoexpert świadczy\r\nprofesjonalne usługi...
Białystok
2021-02-03
Usługi środowiskowe dla firm świadczone\r\nprzez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zostały\r\nopracowane w celu zapewnienia kompleksowej obsługi ekologicznej przedsiębiorstw\r\noraz wspierania inicjatyw...
Białystok
2021-01-26
Firma\r\nEkoExpert realizuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania ochroną\r\nśrodowiska w firmie, wspierania działalności firm zmierzających do wdrożenia\r\ndziałań ukierunkowanych na poprawę \r\nfunkcjonowania ...
Białystok
2021-01-14