Okazje sklepowe
ZEZWOLENIA ŚRODOWISKOWE WNIOSKI OPERATY WODNOPRAWNE RAPORTY OCENY EKOEXPERT 2024-04-16
Podlaskie, Białystok
Telefon: 857444460

Firma EkoExpert świadczy usługi z zakresu ochrony
środowiska, w szczególności związane z opracowywaniem wszelkiego rodzaju
dokumentacji środowiskowej związanej z prowadzoną działalnością. Firma
EkoExpert doradza, planuje oraz przygotowuje dokumentację wielu inwestycji o
charakterze ekologicznym i gospodarczym, a także świadczy kompleksowe usługi
doradcze związane ze stałą obsługą środowiskową przedsiębiorstw zapewniającą
należyte i terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert
sporządza studia wykonalności, biznesplany, wnioski na potrzeby aplikowania o
środki zewnętrzne (banki, Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, Fundusze
Ochrony Środowiska inne). Firma EkoExpert prowadzi inwentaryzacje przyrodnicze:
analiza i inwentaryzacja zasobów przyrody, monitoring ornitologiczny i
siedliskowo-florystyczny, analizy krajobrazowe: analizy i waloryzacje stanu
krajobrazu w sąsiedztwie planowanej in

Ocena: 0
Wyświetleń: 101 Dodał(a): ekoexpert
| | |